ISO9001

Ve dnech 9. a 10. července 2018 proběhl v naší společnosti certifikační audit QMS  podle normy ISO 9001 se zaměřením na prodej, servis a poradenství v oblasti měřicí a studiové zvukové techniky. Certifikační autoritou je renomovaná společnost TÜV NORD Czech.  Završil se tím více než roční proces příprav s cílem zjednodušit a zpřehlednit všechny procesy a dokončit jejich plnou elektronizaci. V současné době jsou všechny dokumenty přechovávány v elektronické podobě a jejich oběh, sledovatelnost a archivace jsou přehledně zadokumentovány.  Hlavním smyslem certifikace je jednoznačně orientace a zákazníky:  jsme schopni obratem zjistit a sdělit  typ zařízení, výrobní číslo, aktuální instalovanou release software, historii oprav či stav kalibrace. Budeme velice vděčni za každé hodnocení a náměty na zlepšení, ať už se týkají vlastností přístrojů a zařízení nebo služeb a procesů spojených s jejich dodávkami či zápůjčkami.  Naší snahou je vyhnout se přehnanému formalismu: při rozhodování o možnosti certifikace jsme si jako jeden z hlavních úkolů stanovili podmínku jednoznačně se vyhnout vyplňování formulářů, jejichž jediným smyslem je to, že je systém vyžaduje.  Vzhledem k našim historickým zkušenostem se systémem kvality není jeho implementace v MST žádnou revolucí – všechny hlavní procesy probíhaly stejným kontrolovatelným  způsobem od prvního dne založení společnosti.  Certifikát ISO 9001 však dává našim aktivitám formální rámec.