Školení pro zhotovitele vnitřního pokrytí mobilním signálem

Dne 30. října jsme ve školicím středisku MST v Modřanech uspořádali ve spolupráci s dodavateli komponentů pro výstavbu radiové části mobilních sítí – společnostmi KTP a InstelNet  odborné technické školení zaměřené na pravidla a postupy při výstavbě indoorového pokrytí.  Během 3 hodin byla diskutována základní pravidla návrhu vnitřních rozvodů, pravidla rozmístění pasivních prvků, postup jejich instalace a nezbytná měření a vyhodnocení kvality pokrytí signálem.  Samostatný blok byl věnován měření pasivních intermodulací – nalezení a odstranění příčin jejich vzniku, vysvětlení vlivu PIM na kvalitu služeb a základní pravidla výstavby vnitřních rozvodů s ohledem na dodržení požadované nízké úrovně pasivních intermodulací.  Školení  obsahuje minimum teorie a je postaveno na praktických ukázkách včetně zhotovení koaxiálního propojovacího kabelu a změření jeho linearity, měření na vzorku vyzařovacího kabelu použitého v tubusech pražského metra a měření vlivu změny pozice antény vůči zdroji PIM. Podle ohlasu účastníků a  aktivity ostatních zájemců budeme stejné školení pořádat do konce roku ještě nejméně 2x.