EME Spy

Nové radiové technologie s sebou přinášejí větší nároky na vytížení spektra a někdy i vyšší vyzářené výkony. Typickým příkladem byl přechod k sítím LTE a  sítě 5. generace s NG RAN jdou v tomto ohledu ještě dál.  Velký význam je logicky přikládán hygienickým měřením – ty jsou povinnou součástí plánování pokrytí všech veřejných prostorů a jeho výsledky mají vliv na rozmístění antén a nastavení optimálního vyzářeného výkonu.   Autonomní bateriově napájená spektrální monitorovací sonda  EME Spy Evolution umožňuje nastavit libovolnou kombinaci frekvenčních bloků od rozsahu FM rádia až do 6 GHz a  následně snímat dlouhodobě vyzářené výkony.  Softwarová aplikace Evolution pak integrované hodnoty všech zadaných bloků porovnává s doporučenými nebo nastavenými prahovými hodnotami – viz příklady zde.   Zařízení rádi předvedeme a zapůjčíme na vyzkoušení.