European Microwave Conference

Novinky

Ve dnech 13. až 15. května se koná v Paláci kultury v Praze odborná konference a výstava European Microwave Conference a rádi bychom Vás touto cestou pozvali do společné expozice MST, a.s. a Anritsu ve stánku A11. Spolu s technickými experty Anritsu budeme předvádět většinu nových měřicích přístrojů a aplikací z oblasti mikrovlnné techniky, včetně zcela nového přenosného signálního a spektrálního analyzátoru do 54 GHz s funkcí spektrální analýzy v reálném čase s šířkou 100 MHz – Anritsu model MS2090A. Vstup na výstavu není zpoplatněn. Bližší informace nejdete na www.eumce.com.

Těšíme se na setkání.

.