IQ Fiber Master – Anritsu model MT2780A

Pasivní multifrekvenční vícepásmový PIM analyzátor – IQ Fiber Master – Anritsu model MT2780A

IQ Fiber Master MT2780A je ultra-kompaktní čistě pasivní analyzátor RF signálů s možností současného zobrazení UL pásem ve všech sektorech a jejich zatížení pasivními intermodulacemi. Přístroj využívá několika nových patentovaných postupů a liší se významně od všech konkurenčních zařízení. IQ Fiber Master využívá pro svou analýzu pasivních optických odbočnic na CPRI rozhraní. Zachytává a demoduluje I/Q složky, dekóduje CPRI protokoly a extrahuje pouze signalizační kanály. Tato filtrace redukuje o 5 řádů množství přenášených a ukládaných dat a umožňuje dlouhodobý monitoring RF výkonu a podílu pasivních intermodulací ve všech sektorech, jejichž CPRI signál je na vstupy analyzátoru přiveden. Analyzátor tedy nevyužívá klasického postupu vybuzení intermodulací pomocí dvoutónového generátoru. Zdrojem měřicího signálu jsou samotní uživatelé.   IQ Fiber Master tedy sleduje reálný stav tak, jak jej vnímají i všichni koncoví účastníci. Samozřejmou podmínkou je existence živého nebo simulovaného provozu: čím více resource blocků eNB vysílá, tím vyšší je vysílaný výkon a tím větší je i podíl případných pasivních intermodulací. I zde platí, že na každý decibel nárůstu RF výkonu v DL pásmu roste PIM v UL o 2.2 až 2.8 dB. MT2780A poskytuje řešení pro konfigurace až do 4x4 MIMO bez ohledu na frekvenční pásmo – výsledky lze získat od 400 MHz až do 3.7 GHz. Unikátní a patentovaná jsou měření Distance-to-PIM (DTP) a PIM Heatmap, kdy v konfiguraci 3x DL + 1x UL analyzátor identifikuje sektor / frekvenci s největším příspěvkem PIM do uplinku. Dlouhodový monitoring PIM vers. TIME je vhodný zejména v dynamicky se měnícím prostředí indoorů a typicky ve vestibulech nádraží a metra. IQ Fiber Master pracuje v prostředí SM i MM vláken, ty určují jen typ použitého splitteru a SFP+ transcieverů. Z hlediska přenosové rychlosti analyzátor podporuje link rate 1 až 8, a to na systémech všech známých výrobců technologií: Huawei, Ericsson, Nokia, Alu a Samsung.