Konstrukce moderních spektrálních analyzátorů a měřicí úlohy v radiové části sítí 5G

5GPraktický seminář zabývající se konstrukcí moderních spektrálních analyzátorů a měřicími úlohami v 5G sítích se koná dne 5. března 2018  v budově CPM,  Pyšelská 4  149 00  Praha 4 – Chodov.  Jednotlivé  příspěvky přednese aplikační inženýr Anritsu a program počítá s přestávkou na občerstvení a  pozvánkou na oběd po skončení semináře

Základní harmonická vers. vyšší harmonické složky, konstrukce  směšovače a jeho vliv na vlastnosti spektrálního analyzátoru

Dvě základní varianty  směšovače ovlivňují  typické vlastnosti a možnosti využití spektrálních analyzátorů, jejich přesnost, frekvenční rozsah a cenu.   Porovnání obou konstrukcí, jejich důležité parametry ve vztahu ke spektrální stabilitě a úrovni šumu, užitné vlastnosti a typické měřicí úlohy charakteristické pro jednotlivé varianty budou  představeny  během přednášky  plánované zhruba na  60 minut.

Přesné  a lineární  měření úrovně v širokém rozsahu spektra

Linearita amplitudové odezvy v závislosti na frekvenci  je důležitým parametrem zejména  u moderních signálních analyzátorů, které umožňují demodulace podle složitých schemat vyšších řádů, jako je např.  OFDMA.  V sítích  5G  musí signální analyzátory  umožnit demodulace v šířkách pásma i vice než  1 GHz. Tomu odpovídá  konstrukce přístroje, jehož  amplitudová odezva musí být přísně lineární v širokém rozsahu frekvencí.  Velké nároky na kapacitu přenosu dat podmiňují nejen šířku pásma pro demodulace ale i celkový posun k vyšším frekvencím, přičemž výkonová odezva musí být frekvenčně nezávislá.  Blokové schema, zvláštnosti obvodového návrhu a charakteristická měření s využitím přesného vyhodnocení úrovně budou diskutovány během cca 60 minut.

Demodulace na vyšších frekvencích  v sítích 5G

Nová doporučení  podle  3GPP 5GNR  pro vysokofrekvenční radiová měření  přinášejí  i nové  požadavky na jednotlivá měření.  Příklady měřicích úloh  včetně  důležitých parametrů a jejich vlivu na přesnost  a věrohodnost výsledků  budou  vysvětleny  během cca 50 minut.

Spektrální analýza v reálném čase, FFT a  analýza s rozmítáním  –  tři základní principy konstrukce spektrálního analyzátoru

Spektrální analyzátory lze podle jejich konstrukce, obvodové architektury a předpokládaného použití rozdělit do tří základních skupin – analyzátory pracující v reálném čase, rozmítané spektrální analyzátory a analyzátoty využívající aparát Fourierovy transformace.  Tento příspěvek  během 60 minut  objasní hlavní rozdíly mezi uvedenými skupinami a představí  nejvýznamnější aplikace a jejich nároky na důležité technické  parametry pro každou z variant spektrálních analyzátorů.

Přihláška na seminář:

nahrávám mapu....

Datum a čas:
Date(s) – 05/03/2018
9:00 am - 4:30 pm

Adresa:
Centrum pohybové medicíny

Rezervace jsou uzavřeny.