Měřící přístroje VeEX

Nové modely MTX150-10G a MTX150x-10G

 

Zhruba 2 roky po představení nové řady velmi kompaktních a cenově dostupných ručních bateriových testerů s označením MTX150 přichází nyní VeEX s novou generací tohoto modelu. Varianty MTX150-10G a MTX150x-10G si samozřejmě zachovají všechny dobré vlastnosti původní verze: skutečně malé rozměry a hmotnost a současně velký dotykový displej přes celý čelní panel, podporu měření na vrstvách L1 až L4 technologie Ethernet, možnost rozšíření o měřicí funkce TDM technologií SDH/PDH a možnost vzdáleného přístupu a exportu výsledků přes bezdrátové technologie Bluetooth nebo wifi. Nová řada MTX150-10G rozšiřuje soubor podporovaných měřicích rozhraní o 10G a reaguje tak na rostoucí požadavky vyvolané potřebou měření skutečně širokopásmového měření na uživatelských rozhraních 5G, XGS-PON a R-PHY. Model MTX150x-10G nabízí dokonce dvojici měřicích rozhraní 10G při zachování všech měřicích funkcionalit. Oba přístroje lze přitom za extrémně nízkých nákladů pořídit ve variantě do 1G (2.5G) a následně pomocí sw licence aktivovat měření do 10G. Samozřejmým standardem analyzátorů VeEX přitom zůstává možnost generovat provoz a analyzovat je až do 100% linkové rychlosti daného rozhraní. To je zajištěno využitím programovatelných hradlových polí. Jedině tento design netrpí omezením všech aplikací na bázi PC s operačními systémy a procesory, které při měření nad 50% nominální zátěže provádí spíše auto-benchmarking a výsledky se liší od skutečnosti v řádech významných desítek %.

 

Měření do 100G v autonomní sondě RTU-300

 

Když v roce 2018 poprvé VeEX představil novou autonomní vysoce dostupnou sondu RTU-300, reagoval tím na přesně definované požadavky několika významných světových poskytovatelů transportních služeb s cílem umožnit velmi rychlé a protokolárně zdokumentované zřízení těchto přípojek zejména pro bonitní enterprise-klienty. Sonda RTU-300 s modulem 320 disponuje dvojicí měřicích rozhraní 10G do 10G pro technologie Ethernet i SDH/OTN/PDH/FC, umožňuje využívat současně 2 takové moduly a je tím k dispozici pro 4 nezávislé uživatele pro 4 různá měření. V řadě aplikací je výhodné kombinovat měření na vrstvách L1 až L4 s měřením na fyzické vrstvě a RTU tady nabízí možnost hostovat OTDR modul s přímou metodou. Nový modul RTU-600 rozšiřuje portfolio podporovaných rozhraní o 40G a 100G s použitím transcieverů QSFP28 a QSFP+. Samotná sonda RTU-300 si přitom zachovává formát 1U/19“ s redundantním napájením. Samozřejmostí je možnost přenášení již vyzkoušených konfigurací a měřicích scénářů mezi sondami a export výsledků do prostředí serveru R300 v cloudu nebo na vlastním hardware. Typickým scénářem je pak měření podle Y.1564 (V-SAM) nebo RFC6349 (Iperf) proti ručnímu přístroji instalačního technika, přičemž inteligentní smyčka nebo dispozice Client / server mezi sondou RTU-300 a ručním analyzátorem jsou libovolné a výsledky z obou konců mohou být exportovány na externí úložiště okamžitě po skončení měření. To platí dokonce i pro výsledky získané na straně inteligentní smyčky v monitorovacím režimu, což je zatím zcela bezkonkurenční vlastnost.