Optická iniciativa

Dobrý den,

na základě četných požadavků instalačních společností a vzhledem k rozsahu a množství požadavků na nové instalace zejména přístupové části optických sítí a následně i pevné sekce eCPRi v sítích 5G zahajuje se vstupem do nového roku 2020 společnost MST, a.s. kampaň „Optická iniciativa“. Během prvního pololetí uspořádáme sérii praktických školení určených pro zvýšení kvalifikace a odbornosti v oblasti instalace optických sítí. Účastníci školení se seznámí s nezbytným teoretickým minimem přenosu informací v optických vláknech a s aspekty bezpečnosti práce s laserovými vysílači. Podstatná část bude věnována praktickým aspektům práce při instalaci optické trasy počínaje zafukováním, přes otevření různých typů kabelů, očištění vláken a jejich přípravu ke sváru, svaření a zatavení ochrany sváru až po uložení do kazety a do optické spojky. Detailně se školení bude věnovat jednotlivým měřicím postupům od indikace vlákna zdrojem viditelného světla (červený laser) přes neintruzivní indikátor provozu ve vláknu, měření optického výkonu a útlumu (přímá metoda) až po měření optickým reflektometrem včetně zpracování náměrů a editace výsledků do protokolů v jednotné elektronické podobě a práce s optickým mikroskopem při analýze čistoty čela konektorů. Samostatně se budeme věnovat práci s novým 3-osým kompaktním svářecím automatem: každý účastník si opakovaně vyzkouší přípravu a založení vlákna, volbu svářecího a zapékacího programu a jejich editaci a nakonec i popis a export výsledků. Případným zájemcům předvedeme hardware i software reálně fungujícího optického dohledového systému včetně jeho administrace, obsluhy a spolupráce s mapovými podklady.

Agenda školení:

  • Základy vláknové optiky, konstrukce vláken, útlum, disperze, odrazy, typy konektorů
  • Měření přímou metodou, optickým reflektometrem, identifikace vlákna
  • Varianty a konstrukce OTDR a jejich použití, ultra-kompaktní přístroje ovládané z mobilu nebo tabletu
  • CWDM a DWDM systémy, práce s optickým spektrálním analyzátorem
  • Měření na speciálních vlnových délkách – water peak 1383 nm
  • Měření tras z jednoho a obou konců, korelace výsledků, zpracování reportů
  • Práce v produkčních systémech, filtrovaná vlnová délka, vláknové mikroskopy, NG-PON
  • Příprava vláken ke sváření, čistota, bezpečnost práce, volba nástrojů
  • Technika sváření, kompenzace excentricity a rozdílných MFD, editace svářecích programů
  • Praktické sváry a současné měření útlumu svárů, tipy pro začínající a pokročilé optické svářeče

Předpokládaná délka školení: 4-5 hodin

Místo pořádání:   školicí centrum MST, Na Cikorce 3, 14300 Praha 4 – Modřany

Termíny: 29. ledna, 19. února, 11. března a 15. dubna – vždy od 9:00 hodin

Registrace: přes registrační portál na www.mst-as.cz sekce „Školení a semináře“

Cena: zdarma