Proběhl jarní Technický seminář

Ve dnech 4. až 6. dubna jsme postupně uspořádali 3 běhy jarního Technického semináře v Banské Bystrici, Bratislavě a v Praze v Centru pohybové medicíny na Chodově.  Zejména pražský termín se těšil mimořádnému zájmu a jeho výsledkem je celá série praktických předvádění a zápůjček přístrojů a aplikací u jednotlivých zájemců.  Registrujeme také zvýšený zájem o prakticky koncipovaná technická školení, jejichž seznam se zde brzy objeví.