Raycom

21. června jsme se jako tradičně a každý rok zúčastnili v roli přizvaných expertů pro měření parametrů optických a radiových sítí Telekomunikační olympiády 2018, což je skutečně velká výjezdní akce pořádaná společností Raycom pro jejich zákazníky. Těmi jsou všechny zhotovitelské společnosti – subkontraktoři velkých poskytovatelů mobilních i CATV sítí. Setkání pro 150 účastníků je koncipováno jako soutěž týmů, které plní úkoly typické pro výstavbu FTTH, CATV a RAN sítí.  Naše stanoviště pak  bylo rozhodující pro zjištění kvality provedených instalačních úkonů – měřily se parametry optické trasy přímou metodou i optickým reflektometrem  a kvalita okonektorovaných koaxiálních jumperů  z pohledu pasivních intermodulací.  Nečekaný ohlas vzbudily  přístroje OTDR a OLS od společnosti VeEX – k našemu stanovišti se jednotlivé týmy opakovaně vracely pro detailní instruktáž a předvedení obsluhy. Na základě této zkušenosti plánujeme v našem školicím centru  uspořádat koncem srpna a v září sekvenci praktických školení pro zhotovitele FTTH a PON sítí.