Seminář v Kurdějově 2019

Pro 10, 2019 | Novinky |

Naše nejvýznamnější odborně-společenská akce – podzimní výjezdní technický seminář v Kurdějově – proběhl letos ve dnech 20. a 21. listopadu za velkého zájmu a účasti odborníků a expertů z oblasti telekomunikací, dopravy, energetiky, obrany i menších instalačních a zhotovitelských firem.  Každoročně se snažíme vyhodnotit  poznámky a připomínky účastníků a zohlednit je ve struktuře programu následujícího ročníku.  Letošní změna však byla zásadní:  téměř celý dopolední blok jsme postavili na reálných živých ukázkách měřicích postupů při zprovoznění širokopásmového účastnického připojení.  Pomocí sestavy obsahující centrální měřicí  server se spuštěným testem Iperf 3, OLT, optický řízený  switch,  a 19“/1U OTDR jsme realizovali jednotku, kterou lze centrálně a bez obsluhy provozovat v libovolném datovém centru nebo kdekoli na kvalitním datovém připojení.  Vlastní měření pak provádí měřicí technik bez nutnosti koordinace s centrálním serverem.  Tento technik může nejen vzdáleně k serveru přistupovat, spouštět měření a stahovat výsledky ale může i své výsledky z ručních testerů ukládat na centrální úložiště (R300-Server) k dalšímu zpracování. V případě nutnosti nebo nečekaných problémů může naopak technik zpřístupnit svůj tester ke vzdálenému ovládání zkušenějšímu administrátorovi.  Celé workflow tohoto zadání jsme sehráli jako posloupnost epizod tak, že každý z přítomných si mohl odnést pro sebe důležité informace a detaily případně konzultovat během následných workshopů.