Spektrální a signální analýza v reálném čase – Field Master Pro – Anritsu model MS2090A

Základní vlastností všech konvenčních spektrálních analyzátorů je schopnost měřit a zobrazit rozložení výkonu radiových signálů v dané oblasti spektra. Tyto přístroje postupně získávají doplňkové vlastnosti usnadňující práci jako například schopnost zachycení maximálních nebo minimálních hodnot za celou dobu měření   (Max Hold / Min Hold). Stále však platí, že tradiční spektrální analyzátory skutečně detekují signál pouze během 10% až 20% celkové doby měření. Zbývající dobu přístroj využívá ke zpracování, přenosu výsledků a jejich zobrazení.

S nástupem nových technologií rostou nároky na využití spektra a s tím spojené úlohy analýzy narážejí na principiální konstrukční limity standardních spektrálních analyzátorů. Rozdíly mezi běžnými spektrálními analyzátory a analyzátory pracujícími v reálném čase (RTSA) jsou dobře patrné například při měření spektrální hustoty signálů nebo při analýze velmi rychlých digitálních, radarových pulzních signálů nebo neperiodických transientních dějů.

V současné době nejvýkonnějším ručním bateriovým spektrálním a signálním analyzátorem s funkcí měření v reálném čase je Anritsu model MS2090A v řadě Field Master Pro.

 

  • Odstupňovaný frekvenční rozsah do 9/13/20/26.5/32/43.5/54 GHz
  • Demodulační šířka pásma pro analýzu v reálném čase až 110 MHz
  • Multiparalelní FFT
  • Zachycení a věrné zobrazení amplitudy pulzů od 2.5 ns
  • Zachycení, uložení a průběžný streaming I/Q dat pro analýzu obsahu radiových signálů na terabytová úložiště bez přerušení rozmítání
  • TAE – (Time Alignment Error) měření synchronizace antén LTE MIMO

 

Rozdíl mezi konvenčním a real-time spektrálním analyzátorem při analýze překrývajících se signálů wifi a Bluetooth je velmi dobře patrný na videu zde:    https://www.anritsu.com/en-GB/test-measurement/video-gallery/ms2090a-comparison-spa-rtsa-displays