Spolehlivý svářecí automat

Po dlouhých 15 letech od ukončení výroby svářeček optických vláken Ericsson jsme se rozhodli opět nabízet kvalitní a spolehlivý svářecí automat. Po celou dobu jsme sice svářečky jako součást většího souboru měřicích přístrojů dodávali ale vždy jsme si v porovnání se starými dobrými modely FSU od Ericssonu byli vědomi nějakých omezení. Detailně známe konstrukci, ovládání a typické vlastnosti svářeček tří nejvýznamnějších dodavatelů a rovněž charakteristiky často používaných korejských modelů. Vzhledem k očekávané potřebě stovek tisíc svárů během prvního pololetí letošního roku (vycházíme z plánů velkých poskytovatelů širokopásmových přístupových technologií pro rok 2020) jsme se rozhodli najít nového dodavatele a jeho produkt porovnat při praktickém opakovaném sváření v terénu s výše zmíněnými modely.

Nejlépe z tohoto srovnání vychází tříosý svářecí automat C10 americké společnosti Comway s výrobou v Hong Kongu.

 

 

 

 

 

 

Svářečka se mechanickým provedením na první pohled nijak neliší od konkurenčních přístrojů, nicméně při reálné činnosti venkovního sváření jsme shledali tyto rozdíly:

 • C10 se po zapnutí okamžitě zkalibruje a sváří přesně i po velké změně teplot
 • Vlákna se zakládají pohodlně, do prostoru mezi elektrodami je snadný přístup a tato oblast je dobře nasvícena
 • Vlákna v primární ochraně lze lámat s délkou holého vlákna od 5 mm až do 25 mm
 • Konec vlákna lze založit kamkoli mezi vnější hranu V-drážky a virtuální spojnici mezi elektrodami, velký regulační rozsah automatu vlákna vždy spolehlivě zarovná
 • Přítlak vláken do drážek je velký ale projeví se až při úplném položení klapek (je realizován magnetem)
 • Ani při práci v prašném prostředí stavby nedocházelo k degradujícímu znečištění (kryt svářecí komory je těsný). K úplnému vyčištění optického systému stačí setřít 2 čočky.
 • Baterie vydrží 400 kompletních cyklů sváru + zatavení ochrany na 1 nabití
 • Svářečku lze provozovat přímo na 230V/50Hz a současně nabíjet baterii
 • Elektrody vydrží 2500 až 3000 svárů a výměnu lze realizovat v terénu (skutečný počet svárů musíme teprve ověřit, tak dlouho přístroj ještě nemáme)
 • K dispozici je 15 přednastavených programů a všechny lze volně editovat a jejich parametry měnit + vytvářet programy nové
 • C10 má režim automatického zjištění typu vlákna před svárem v případě, že nevíme, zda sváříme multimode nebo singlemode. (přístroj disponuje analýzou jasového profilu a automaticky tak kompenzuje offset osy jádra)
 • Odhady svárů velmi přesně korespondují s výsledky měření souběžně prováděného optickým reflektometrem (přístroj není přehnaně optimistický, neukazuje pouze hodnoty 0.01 dB a lze to ověřit při manuální obsluze se zadaným ofsetem)
 • Přístroj umožňuje export historie výsledků svárů, každý svár je charakterizován 15 parametry
 • Model C10 jsme vybavili kompletně českým menu

 

Rádi svářečku C10 předvedeme a zapůjčíme a umožníme i přímé porovnání s nejznámějšími modely.