D23m I/O System  – Studer

navazuje a plně využívá všech karet s technologickými rozhraními předchozí řady D21m.  Významně zvyšuje kapacitu počtu vstupů a výstupů až na 1536 x 1536 díky novému standardu A-Link, který nahrazuje dosud používaný MADI.  Redundatní napájecí zdroje umožní výměnu při poruše jednoho zdroje za provozu (hot-swap).
Katalogový list – D23m I/O
Odkaz na web výrobce