Infinity Core – Studer

nejnovější kategorie  jádra digitálních zvukových režií  STUDER na bázi serverové technologie.   Kapacita výpočetního výkonu je škálovatelná  (Infinity Series 200 / 400 / 800) a umožní řídit, zpracovávat a automatizovat procesy na více než 800 kanálech v systémech s více než 5000 vstupy / výstupy.  Periferie jsou k jádru připojeny přes optické rozhraní A-Link, které využívá technologie FiberChannel  a má kapacitu 1536 mono-ekvivalentních audiokanálů.   Redundantní zapojení jader umožňuje automatické přepnutí mezi hlavní a záložní sekcí bez výpadku jediného byte.
Katalogový list
Odkaz na web výrobce