Náš významný dodavatel měřicích přístrojů pro technologie datových, transportních, optických a CATV technologií – kalifornský koncern VeEX – otevírá novou pozici FAE  (Field Application Engineer) pro oblast Evropy a Středního východu.  Reaguje tak na rostoucí počet instalovaných zařízení a zejména na vyšší náročnost předváděných aplikací, jejichž těžiště se posouvá do oblasti měření na vrstvách OSI modelu  L4,  analýzy stability frekvence a fáze v sítích 1588v2 PTP a transportních sítí 100G.  Hlavním úkolem tohoto aplikačního inženýra bude rychlá podpora distributorů v jednotlivých zemí oblasti EMEA při praktických ukázkách strategickým zákazníkům a případná asistence při školení a seminářích.   Historicky první aplikační inženýr VeEX operuje z Prahy a tímto úkolem je pověřen od 20. února 2017  ing. Martin Havlíček – martin@veexinc.com  .  Částečná ztráta pro naši společnost MST je kompenzována optimálním přístupem ke všem informacím o plánovaných úpravách a změnách v software i hardware jednotlivých přístrojů.