Způsob nakládání s osobními údaji ve společnosti MST – měřicí a studiová technika, a.s.

Společnost MST, a.s. od data svého založení dbá na ochranu osobních údajů všech zainteresovaných stran – svých zákazníků i dodavatelů. Důsledně se distancujeme od praxe anonymních celoplošných kampaní a nová pravidla o ochraně a nakládání
s osobními údaji (GDPR), která vstupují v platnost dne 25. května 2018 pro nás nepřinášejí žádné významné změny.
Způsob nakládání s osobními údaji zainteresovaných stran v kontextu společnosti MST,a. s. je následující:

• Zaznamenáváme a uchováváme údaje pouze těch osob, se kterými jsme přišli do styku v rámci obchodního nebo odborného technického jednání, pokud nás dotčená osoba požádala o zaslání materiálů nebo nás navštívila na námi pořádané odborné nebo komerční akci.
• Zmíněné osobní údaje mohou obsahovat jméno, název společnosti a její adresu, e-mailovou adresu, pracovní zařazení a telefonický kontakt, případně předmět nebo problematiku, kterých se jednání týkalo
• Tyto informace dále sdílíme pouze v rámci společnosti MST, a.s. a se svým dodavatelem, jehož technologie je předmětem jednání
• MST, a.s. nikdy nesdílí ani nepostoupí takto získané osobní údaje s jinou třetí stranou
• Kdokoliv má kdykoliv možnost si vyžádat u MST, a.s. zrušení takového kontaktu. MST,
a. s. tak učiní neprodleně a tyto osobní údaje budou obratem vymazány. Pokud požadujete vymazání vašich kontaktních údajů z databáze MST, a.s. okamžitě, přihlašte pomocí svého uživatelského jména / hesla

zde

a svůj účet vymažte. Pokud máte jakékoli dotazy ohledně způsobu nakládání, přechovávání a využívání osobních údajů zainteresovaných stran u společnosti MST, a.s., oslovte nás prosím na e-mail info(pečenáč)mst-as.cz