Vektorové analyzátory

Precizní laboratorní analyzátory závislosti amplitudy a fáze na frekvenci

MS464xA – Anritsu

Unikátní zařízení v rozsahu od jednotek kHz do řádú THz, dvou i víceportové, s extrémní dynamikou a šumovými parametry a možností analýzy nelineárních a konverzních prvků
Katalogový list
Odkaz na web výrobce

MS463xx/5xx – Shockline VNA  – Anritsu

VNA na bázi nelineárních přenosových vedení (Shockline)

Katalogový list
Odkaz na web výrobce