Školení a semináře

 

Svoje pevné místo v kalendáři mají  každoročně pořádané  technické semináře.  Letošní termín jarního jednodenního setkání  připadá na 2. dubna v Centru pohybové medicíny v Praze na Chodově. Před tím však ještě na Slovensku v Banskej Bystrici (30.3.) a Bratislavě (31.3.).   Velmi populární dvoudenní výjezdní seminář v Kurdějově je letos naplánován na  dřívější termín v první polovině listopadu.   Program a pořadí přednášek bude zveřejněn vždy zhruba měsíc před plánovaným termínem a tehdy budou rozesílány i pozvánky a otevřen registrační portál.

Kromě uvedených seminářů pořádáme i řadu specializovaných školení  ve vztahu k některé z aktuálních technologií.  Nejbližší takové praktické školení jako součást naší Optické iniciativy  – tentokrát na téma „Instalace a měření v optických sítích“  je vypsáno na 4 termíny počínaje koncem ledna.  Tato školení jsou určena pro zájemce o znalost detailních pracovních postupů a jejich významnou součástí je nácvik obsluhy jednotlivých přístrojů a zařízení, porozumění jejich principům, uložení a zpracování výsledků a příprava protokolů.

Sledujte prosím průběžně toto sekci webu MST a případně navrhujte i témata na další podobná školení, pokud je z přehledu námi nabízených přístrojů a systémů zřejmé, že se můžeme o požadované informace podělit.

Plánovaná školení a semináře na období leden – duben 2020:

 

Název školení:  Instalace a měření v optických sítích

Předpokládaná délka školení: 4-5 hodin

Místo pořádání:   školicí centrum MST, Na Cikorce 3,  14300  Praha 4 – Modřany

Termíny:  29. ledna, 19. února, 11. března a 15. dubna – vždy od 9:00 hodin

Registrace:  přes registrační portál na www.mst-as.cz  sekce „Školení a semináře“

Cena:  zdarma

 

Agenda školení:

 

  • Základy vláknové optiky, konstrukce vláken, útlum, disperze, odrazy, typy konektorů
  • Měření přímou metodou, optickým reflektometrem, identifikace vlákna
  • Varianty a konstrukce OTDR a jejich použití, ultra-kompaktní přístroje ovládané z mobilu nebo tabletu
  • CWDM a DWDM systémy, práce s optickým spektrálním analyzátorem
  • Měření na speciálních vlnových délkách – water peak 1383 nm
  • Měření tras z jednoho a obou konců, korelace výsledků, zpracování reportů
  • Práce v produkčních systémech, filtrovaná vlnová délka, vláknové mikroskopy, NG-PON
  • Příprava vláken ke sváření, čistota, bezpečnost práce, volba nástrojů
  • Technika sváření, kompenzace excentricity a rozdílných MFD, editace svářecích programů
  • Praktické sváry a současné měření útlumu svárů, tipy pro začínající a pokročilé optické svářeče
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]