Skip to main content

Školení a semináře

Svoje pevné místo v kalendáři mají každoročně pořádané technické semináře. Velmi populární dvoudenní výjezdní seminář se letos koná na novém místě, a to v industriálním areálu RAF House v Ivančicích u Brna. Letos je naplánován na dřívější termín, a to v polovině září dne 15.9.2021. Program a pořadí přednášek naleznete ke stažení zde:

Nejbližší seminář

Nejbližší seminář se koná v HH:MM dne DD. MM. YYYY. Přihlásit se můžete kliknutím na tlačítko níže.

Ostatní semináře

Kromě uvedeného semináře pořádáme i řadu specializovaných školení ve vztahu k některé z aktuálních technologií.

Sledujte prosím průběžně tuto sekci webu a případně navrhujte i témata na další podobná školení, pokud je z přehledu námi nabízených přístrojů a systémů zřejmé, že se můžeme o požadované informace podělit.

Děkujeme, že se vzděláváte