Skip to main content

Školení a semináře

Svoje pevné místo v kalendáři mají každoročně pořádané technické semináře. Jarní technický seminář se letos koná na novém místě, a to v prostředí Hotelu Holiday Park v Benicích. Letos je seminář naplánován na 18. dubna 2024 . Program a pořadí přednášek naleznete ke stažení zde:

Registrace na jarní technický seminář v Hotelu Holiday Park v Benicích 2024

Nejbližší technický seminář se koná dne 18. dubna 2024 v Benicích. Přihlásit se můžete kliknutím na tlačítko níže.

Ostatní semináře

Kromě uvedeného semináře pořádáme i řadu specializovaných školení ve vztahu k některé z aktuálních technologií.

Sledujte prosím průběžně tuto sekci webu a případně navrhujte i témata na další podobná školení, pokud je z přehledu námi nabízených přístrojů a systémů zřejmé, že se můžeme o požadované informace podělit.

Děkujeme, že se vzděláváte