Školení a semináře

 

Svoje pevné místo v kalendáři mají  každoročně pořádané  technické semináře.  Letošní termín jarního jednodenního setkání  připadá na 2. dubna v Centru pohybové medicíny v Praze na Chodově. Před tím však ještě na Slovensku v Banskej Bystrici (30.3.) a Bratislavě (31.3.).   Velmi populární dvoudenní výjezdní seminář v Kurdějově je letos naplánován na  dřívější termín v první polovině listopadu.   Program a pořadí přednášek bude zveřejněn vždy zhruba měsíc před plánovaným termínem a tehdy budou rozesílány i pozvánky a otevřen registrační portál.

Kromě uvedených seminářů pořádáme i řadu specializovaných školení  ve vztahu k některé z aktuálních technologií.  Nejbližší takové praktické školení jako součást naší Optické iniciativy  – tentokrát na téma „Instalace a měření v optických sítích“  je vypsáno na 4 termíny počínaje koncem ledna.  Tato školení jsou určena pro zájemce o znalost detailních pracovních postupů a jejich významnou součástí je nácvik obsluhy jednotlivých přístrojů a zařízení, porozumění jejich principům, uložení a zpracování výsledků a příprava protokolů.

Sledujte prosím průběžně toto sekci webu MST a případně navrhujte i témata na další podobná školení, pokud je z přehledu námi nabízených přístrojů a systémů zřejmé, že se můžeme o požadované informace podělit.

Plánovaná školení a semináře na období leden – duben 2020:

ne Události