Skip to main content

Servis


Nedílnou a významnou součástí služeb poskytovaných společností MST, a.s. je možnost oprav námi dodaných měřicích přístrojů a zvukových režií. Naprostá většina námi dodávaných řešení, ať již měřicích přístrojů nebo profesionálních studiových systémů má předpokládanou dobu životnosti mezi 5 a 10 roky.

Kdy se měřící přístroje obměňují?

Měřicí přístroje se obměňují častěji v závislosti na nových technologiích, zvukové režie si svou užitnou hodnotu zachovávají déle a důvodem pro jejich obměnu bývá spíše nedostupnost některých součástkových skupin. 

Servis - Kalibrace

Kalibrace jsou často vyžadovanou službou, kterou opět zajišťujeme zprostředkovaně. Provozovat vlastní certifikované kalibrační středisko pro námi dodávané přístroje je velmi nákladné a vyplatilo by se až při realizaci řádově stovek přístrojů ročně. Z pohledu našeho zákazníka je však jedno, kdo kalibraci provádí – důležité je získat profesionální certifikát o kalibraci a protokol o použitých přístrojích včetně naměřených hodnot.

Zvuková režie - údržba a podpora

Velmi významná a často naprosto klíčová je role servisu při údržbě a podpoře instalovaných systémů zvukových režií. Každá dodávka studiového zvukového režijního komplexu obsahuje i přejímku zařízení od přepravce v místě instalace, transport do konkrétního místa zapojení, sestavení a zapojení systému, jeho konfiguraci a zprovoznění a konečně i vyškolení obsluhy.

Měřící kabely a jejich výroba

Aktivity společnosti MST, a.s. často vyžadují od servisního oddělení velmi speciální úkony. Jednou z takových oblastí je výroba speciálních měřicích kabelů, které se stávají součástí sady příslušenství měřicích přístrojů.

Jak je to u nás se servisem?

Poskytujeme všem svým zákazníkům možnost oprav všech námi dodaných přístrojů, a to bez ohledu na to, zda jsou ještě v záruce nebo už tato lhůta uplynula. Naši ambicí je provádět maximum servisních zákroků v našem servisním středisku v Modřanech.

 

Snažíme se proto neustále doplňovat a obnovovat servisní výbavu – nástroje, pomůcky a přístroje se vyvíjejí obdobně, jako se vyvíjí i zařízení, která jsou předmětem oprav.