Skip to main content

Měřicí technika

Servisní měřicí přístroje pro instalace, zprovoznění služeb, detekci a odstranění poruch v pevných i radiových přístupových i transportních sítích.

Jak měříme?

Používáme ty nejlepší analyzátory a přístroje pro detekci a lokalizaci pasivních intermodulací. Také se zaobíráme měřicími terminály pro analýzu pokrytí a kvality služeb radiové části mobilních sítí, přístroje pro drive-testy a benchmarking.

Přesněji řešíme:

  • měření v datových centrech a transportních sítích,
  • meření stability frekvence a fáze,
  • plánování Wifi sítí,
  • detekce, lokalizace a odstranění rušení,
  • výstavba, údržba, zprovoznění a opravy optických sítí.

S čím pracujeme?

Například s ručními precizními bateriovými spektrálními a vektorovými analyzátory.

Dále jsou to přístroje pro měření kabelů a antén (Anritsu Sitemaster), přístroje pro detekci a lokalizaci pasivních intermodulací. Měřicí terminály pro analýzu pokrytí a kvality služeb radiové části mobilních sítí, přístroje pro drive-testy a benchmarking. OTDR – optické reflektometry, CWDM/DWDM analyzátory, přesné polní analyzátory stability frekvence a fáze PTP 1588v2 a SyncE. VDSL / GPON / G-Fast testery, Wifi a Bluetooth testery a také indukční sondy pro hledání metalických vodičů.

S čím ještě umíme pomoci?

Také máme laboratorní měřicí přístroje pro výzkum, vývoj a výrobu včetně automatizované výstupní kontroly: vektorové síťové analyzátory až do řádu THz, radiokomunikační analyzátory a testery radiostanic, přesné optické spektrální analyzátory, referenční analyzátory přístupových technologií DSL, GPON, DOCSIS a LTE. Distribuované systémy aktivního testování analýzy kvality v mobilních sítích.