Optické spektrální a WDM analyzátory

RxT 1200 a modul 4500 – VeEX

modulární optický spektrální analyzátor. K dispozici jsou varianty C-band i C+L – band a ITU-T grid s odstupem 100 GHz i 50 GHz.
Katalogový list – RxT 1200
Katalogový list – Modul 4500
Odkaz na web výrobce

RxT 1200 a Modul 4100 – VeEX

Modulární řada optických reflektometrů. Kombinovat lze SM i MM a všechny běžné pracovní vlnové délky. K dispozici je i modul DWDM reflektometru pro speciální aplikace měření v DWDM systémech za provozu.
Katalogový list – Modul 4100
Katalogový list – RxT-1200
Odkaz na web výrobce