Sitemastery, PIM Mastery

Základní charakteristika

Sitemaster

Site Master je s výrazným odstupem nejčastěji používaný měřicí přístroj v oblasti telekomunikací vůbec. Od  dob instalací prvních základnových stanic technologií NMT a GSM uběhlo čtvrt století a za tu dobu opustilo brány výrobního závodu Anritsu v Morgan Hill / Ca – USA neuvěřitelných 350 000 přístrojů této kategorie.  Od prvních verzí S111A  se postupně vystřídalo 7 generací Sitemasterů, z nichž 3 (řada E, L a P) se v současné době vyrábějí.

Sitemaster je malý robustní bateriově napájený analyzátor anténních a kabelových systémů, který pracuje na principu FDR a metodou zpětné Fourierovy transformace poskytuje i informace v časové / metrické doméně.  Základní funkcí Sitemasteru je analýza impedančního přizpůsobení.  V ideálním případě, kdy v celé trase od výstupu základnové stanice až ke konektoru antény  zůstává impedance konstantní (75 Ohm), pak celý vysílaný výkon je anténou vyzářen.  Všechny odchylky od nominální impedance pak znamenají ztáty výkonu, snížení pokrytí a nízkou kvalitu volání.  Mírou impedančního nepřizpůsobení jsou hodnoty poměru stojatých vln, útlum zpětného odrazu, parameter S11 či hodnoty Smithova diagramu.  V časové / metrické doméně pak Sitemaster udává vzdálenost k poruše (DTF – Distance to Fault), která určuje místo (nejčastěji konektor), na kterém dochází k odrazu.

Díky principu zpětné Fourierovy transformace větší šířka frekvenčního rozmítání vede k větší přesnosti hodnoty DTF, která se pohybuje v řádech centimetrů.

Klíčové pro správné a opakovatelné měření  je kvalitní příslušenství Sitemasteru – zejména měřicí kabel a kalibrační článek O/S/L.  Přesnost kalibrace zásadním způsobem ovlivňuje přesnost měření Sitemasterem a nekvalitní kabel či konektory mohou výsledky měření zcela znehodnotit.  Přístroje nových řad lze vybavit GPS přijímačem a měření pak obsahuje nejen časový údaj ale i souřadnice místa měření.

 

PIM Master je analyzátor, pracující na principu detekce intermodulačních produktů  3. 5. nebo 7. řádu

S nástupem instalací základnových stanic 4. generace (LTE, LTE-A) dochází k výraznému rozšíření radiových pásem s cílem poskytovat datové služby  s kapacitou stovek Mbit/s.  Výkonové hladiny jsou také podstatně vyšší a nové instalace jsou kombinováni v kolokaci se starými technologiemi, takže na jednom stožáru vysílá současně I vice než 6 různých frekvencí.  Ke směšování a vzniku intermodulačních produktů pak dochází na každé nelinearitě uvnitř kabelového a anténního systému i mimo něj.  Dobrými hodnotami z hlediska intermodlací 3. řádu  jsou hodnoty v řádech -107 dBm a menší při vysílání dvou frekvencí na úrovni + 43 dBm (40W).  PIM Master měří kromě hodnoty externího rušení a intermodulačních produktů i veličinu DTP (Distance to PIM), což je vzdálenost k nelinearitě, na které ke směšování dochází.  S nástupem eNodeB na bázi BBU – RRH se PIM Master stává povinnou výbavou všech výstavbových společností a vyrábí se ve verzích 700, 800, 900 1800, 2100 a 2600 MHz

S33xE – Anritsu

Měřič S11 (útlumu zpětného odrazu), poměru stojatých vln, impedančního přizpůsobení, vzdálenosti k poruše (DTF). Možnost dvouportových měření, možnost kombinace se spektrálním analyzátorem, volitelný horní mezní kmitočet do 3/6 GHz
Katalogový list
Odkaz na web výrobce

S820 – Anritsu

Měřič S11 (útlumu zpětného odrazu), poměru stojatých vln, impedančního přizpůsobení, vzdálenosti k poruše (DTF). Možnost dvouportových měření,, volitelný horní mezní kmitočet do 8/13/20/32/40 GHz (mikrovlnný Sitemaster)
Katalogový list
Odkaz na web výrobce

S331L – Anritsu

Měřič S11 (útlumu zpětného odrazu), poměru stojatých vln, impedančního přizpůsobení, vzdálenosti k poruše (DTF). Ekonomický Sitemaster se zabudovaným kalibračním článkem.
Katalogový list
Odkaz na web výrobce

MW82119B – Anritsu

Analyzátor pasivních intermodulací, vyhledávač nelinearity jako původce vzniku intermodulačních produktů. Možnost kombinace se Sitemasterem – Distance to PIM, swept PIM, PIM over time.
Katalogový list
Odkaz na web výrobce