Wifi testery

MTTPlus Modul 900- VeEX

adiová přístupová technologie krátkého dosahu WiFi zaznamenává v současné době mimořádně dynamický rozvoj.  Každý měsíc přibývají miliony nových instalací residenčních, soukromých i veřejných hotspotů.  Wifi je zdrojem velkých možností, očekávání ale také četných nových problémů.  Jak je u nejnovějších technologií zvykem, uživatelé intuitivně předpokládají neomezený a bezchybný výkon bez praktických znalostí limitace zdrojů a ověřených postupů při instalacích. V případě korporátního a průmyslového využití to pak vede k četným reklamacím, drahým servisním výjezdům a zásahům a obecně ke zklamání z neúspěchu při přechodu na novou technologii.

Modul Air Expert je perfektním měřicím nástrojem, který kombinuje mnoho testů wifi prostředí s možnostmi měření datového přenosu tak, jak jsou známy na pevných rozhraních Ethernet. To vše je k dispozici v kompaktním formátu modulu Air Expert 900 řady MTTplus, což umožňuje pracovat s jediným malým přenosným přístrojem, který má vlastnosti tester Ethernetu, spektrálního analyzátoru a wifi analyzátoru.

  • Air Expert modul je vybaven kapacitou a možnostmi 802.11ac Wave 1 3x3:3 se schopností zjišťovat a analyzovat  fungování a provoz hotspotů, kanálů a klientů 802.11 a/b/g/n/ac
  • Air Expert zjišťuje na fyzické vrstvě pokrytí signálem, úroveň šumu, zátěž jednotlivých kanálů.  Pomocí nastavitelných limitů kontroluje fyzické parametry jednotlivých sitů a vyhodnocuje jejich použitelnost.          Obsluha si může popisovat měření na jednotlivých sitech a připravuje si tak kompletní měřicí protokol.
  • Základní testy jako PING, Traceroute a DHCP připojení jsou prováděny automaticky
  • RFC6349 V-Perf je prováděn obousměrně se zátěží, která věrohodně simuluje účastnické připojení a testuje tak míru splnění  SLA a použitelnost pro streaming obrazu a zvuku.  V základních konfiguracích jsou k dispozici nastavení pro testy Netflix, Skype, Youtube, VoIP a další
  • Na jedno stisknutí se prování automatický přehledový test pokrytí, zabezpečení, rušení, statistiky TOP 10 talkers, doporučení volby nejlepšího kanálu
  • Zabudovaný wifi spektrální analyzátor pracuje v obou pásmech 2.5 GHz i 5 GHz a zjišťuje i jiné zdroje rušení, jako jsou, DECT telefony, ZigBee, Bluetooth, bezdrátové baby monitoty (elektronické chůvy) a jiná zabezpečovací zařízení
  • Modul je vybaven i pevnými rozhraními 10/100/1000BaseT/X na RF45 i SFP a umožňuje tak provádět všechna základní měření na Ethernetu v pevných sítích včetně PoE.

Katalogový list
Odkaz na web výrobce